اسپری تثبیت کننده عکس مات
  • اسپری تثبیت کننده عکس ماتعکس شماره 1

اسپری تثبیت کننده عکس مات

Inkjet Fixative Matte Spray

ﺷﻨﺎﺳﻪ:

80

ﺑﺮﻧﺪ:

DUPLI-COLOR

ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی:

تثبیت کننده ها
قیمت : 33٬000 ‎تومان

اسپری تثبیت کننده رنگ

قابل استفاده برای انواع کاغذ ها

مخصوص چاپ های جوهر افشان

تعداد