• ارسال در شهر تهران

 • ارسال با پیک موتوری
 • ارسال به شهرستان

 • ارسال با پست سفارشی

  ارسال سفارشات در سراسر ایران با این حامل امکان پذیر است و به صرفه ترین راه برای ارسال به شهرستان است.

  هزینه ارسال توسط این حامل 8.000 تومان است.

  در تمامی روز های کاری از ساعت 9 الی 14 بسته های پستی ارسال می شوند و سفارشات پس از این ساعت در روز کاری بعدی ارسال می گردد.

  پس از ثبت سفارش و بررسی اطلاعات شما همکاران ما در بخش انبار سریعا سبد خرید شما را به صورت ویژه بسته بندی میکنند و بعد از آن در ساعت 14 مرسوله ها را برای شرکت پست ارسال میکنند تا به سرعت برای حرکت به سمت شهرستان ها توزیع شوند.

  بازه زمانی رسیدن مرسوله از 1 الی 5 روز متفاوت است که با استفاده از کد پیگیری مرسوله میتوانید از زمان دقیق رسیدن مرسوله مطلع شوید.

 • ارسال با پست پیشتاز

  ارسال سفارشات در سراسر ایران با این حامل امکان پذیر است و به صرفه ترین راه برای ارسال به شهرستان است.

  هزینه ارسال توسط این حامل 15.000 تومان است.

  در تمامی روز های کاری از ساعت 9 الی 14 بسته های پستی ارسال می شوند و سفارشات پس از این ساعت در روز کاری بعدی ارسال می گردد.

  پس از ثبت سفارش و بررسی اطلاعات شما همکاران ما در بخش انبار سریعا سبد خرید شما را به صورت ویژه بسته بندی میکنند و بعد از آن در ساعت 14 مرسوله ها را برای شرکت پست ارسال میکنند تا به سرعت برای حرکت به سمت شهرستان ها توزیع شوند.

  بازه زمانی رسیدن مرسوله از 1 الی 3 روز متفاوت است که با استفاده از کد پیگیری مرسوله میتوانید از زمان دقیق رسیدن مرسوله مطلع شوید.

 • ارسال با تیپاکس

  ارسال سفارشات به اکثر شهرستان های ایران که دارای مرکز تیپاکس هستند با این حامل امکان پذیر است و این حامل سریع ترین حامل برای شهرستان است.

  هزینه ارسال در هنگام تحویل توسط خود شرکت تیپاکس از شما اخذ میگردد.

  در تمامی روز های کاری از ساعت 9 الی 18 بسته های تیپاکس ارسال می شوند و سفارشات پس از این ساعت در روز کاری بعدی ارسال می گردد.

  پس از ثبت سفارش و بررسی اطلاعات شما همکاران ما در بخش انبار سریعا سبد خرید شما را به صورت ویژه بسته بندی میکنند و بعد از آن در ساعت 18 مرسوله ها را برای شرکت تیپاکس ارسال میکنند تا به سرعت برای حرکت به سمت شهرستان ها توزیع شوند.

  بازه زمانی رسیدن مرسوله از 1 الی 2 روز متفاوت است که با استفاده از کد پیگیری مرسوله میتوانید از زمان دقیق رسیدن مرسوله مطلع شوید.

 • ارسال با مراکز باربری

  ارسال سفارشات در سراسر ایران با این حامل امکان پذیر است و سنگین ترین مرسوله ها هم امکان ارسال با این حامل را دارند.

  هزینه ارسال از شرکت پیکنار تا مراکز باربری رایگان است اما هزینه ارسال باربری به شهر شما توسط خود مراکز باربری از شما اخذ خواهد شد.

  در تمامی روز های کاری از ساعت 9 الی 18 بسته های باربری ارسال می شوند و سفارشات پس از این ساعت در روز کاری بعدی ارسال می گردد.

  پس از ثبت سفارش و بررسی اطلاعات شما همکاران ما در بخش انبار سریعا سبد خرید شما را به صورت ویژه بسته بندی میکنند و بعد از آن در ساعت 18 مرسوله ها را برای مراکز باربری ارسال میکنند تا به سرعت برای حرکت به سمت شهرستان ها توزیع شوند.

  انتخاب مراکز باربری به عهده مشتری است و درصورتی که در توضیحات سفارش نام شرکت خاصی ذکر نشده باشد به صورت پیشفرض مرسوله برای "باربری وطن" ارسال میگردد.

  بازه زمانی رسیدن مرسوله از 2 الی 4 روز متفاوت است که با استفاده از کد پیگیری مرسوله میتوانید از زمان دقیق رسیدن مرسوله مطلع شوید.

بستن